SALGSBETINGELSER

Reklamationsfrist:
48 timer efter modtagelse af varer for frosne produkter, 24 timer efter modtagelse af ferske produkter.​

Tvist:
Behandles efter dansk rets regler og behandles i første instans ved retten i Esbjerg.​

Force Majeure:
Varde Laks A/S tager forbehold for Force Majeure som arbejdskonflikt, strejke, brand, krig og besættelse.

Holdbarhed:
Varde Laks A/S er ikke ansvarlig for holdbarheden, og dermed følgende erstatningskrav, hvis produktet ikke har været opbevaret dokumenteret, som angivet på etiketten.​

Betalingsoverskridelse:
Hvis betalingsbetingelserne overskrides har Varde Laks A/S ret til at beregne morarenter på 1% pr. påbegyndt måned efter forfaldstid samt et ekspeditionsgebyr.​